divendres, 24 de setembre de 2021
  
 
GRUP CST > Qui som > Àrea institucional > Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

  Notícies / Recull de premsa
  Logotip i marca gràfica
  Visites escolars

Notícies / Recull de premsa

El Consorci Sanitari de Terrassa presenta el seu nou Pla Estratègic

El Consorci Sanitari de Terrassa presenta el seu nou Pla Estratègic


Terrassa, 9 de setembre de 2021. – El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), presenta el PLA ESTRATÈGIC 2021-2024 que esdevé el full de ruta de l’organització per a 4 anys, i ha d’impulsar al CST a afrontar els nous reptes que es presenten en un context altament exigent. 

El nou Pla Estratègic 2021–2024 ha estat aprovat pel Consell de Govern del CST culmina un procés participatiu que ha recollit aportacions de cadascun dels Àmbits i Departaments. Més de 100 persones, organitzades en diferents grups de treball, han participat, de manera directa o indirecta, en la seva elaboració.

El compromís del CST és incentivar el professionalisme i la participació, per aconseguir la implicació dels professionals en els resultats assistencials, docents i de recerca. També implicar a ciutadania i pacients en la seva autocura i en la millora dels serveis que els proporcionem. Ser una organització socialment responsable, que avança cap a la neutralitat mediambiental en el conjunt de les seves operacions i ser una organització transparent, ètica i sostenible econòmicament.

El Pla Estratègic s’articula entorn a 9 eixos estratègics que vertebraran la tasca sanitària, assistencial, docent i de recerca durant els propers quatre anys. Cadascun es desplega en diferents línies i objectius que permetran dur-los a la pràctica.

  1. Humanització transversal: ens centrem en les persones i promovem la seva autocura. Vetllem per la seva dignitat i valors, amb el màxim de respecte en el seu procés assistencial i amb la participació del seu entorn. Escoltem els resultats de la seva experiència.
  2. Orientació a resultats de valor: ens preocupen els resultats que milloren la qualitat de vida dels pacients. El càlcul de valor s’aplica a cada problema de salut específic de manera transversal a tot el recorregut del procés assistencial.
  3. Compromís i professionalisme: el nostre tracte humà i proper és el nostre tret diferencial. Mitjançant el treball interdisciplinari al voltant de les necessitats dels pacients, desenvoluparem valors de professionalisme i ens comprometrem amb els objectius del CST, que totes i tots compartim.
  4. Cultura de qualitat i seguretat clínica: volem ser una organització justa, compromesa amb la millora i l’atenció a les primeres, segones i terceres víctimes de qualsevol incident que es pugui produir: els pacients, les seves famílies i els professionals que s’hi hagin vist implicats. Analitzem i millorem els processos per obtenir els resultats desitjats. Implantem bones pràctiques i actuarem de forma proactiva per anar cap a la millora continua.
  5. Gestió del coneixement, docència, recerca i innovació: per assolir els objectius assistencials, docents, de recerca i de gestió del CST, cal un abordatge multidisciplinari del coneixement a l’organització.
  6. Transformació tecnològica, digital i mediambiental: invertim en automatització, robotització i digitalització per optimitzar la gestió i els resultats.
  7. Comunicació efectiva: definim la política de comunicació i els canals bidireccionals que necessiten les persones a les que atenem, les que treballen o estudien amb nosaltres, la societat, les administracions i la resta d’agents d’interès del CST
  8. Responsabilitat social i compromís: treballem amb ètica i transparència, per contribuir al desenvolupament sostenible. Les decisions i activitats del CST tenen impacte en la societat i en el medi ambient.
  9. Sostenibilitat econòmica: és important garantir la continuïtat de l’organització fent que sigui econòmicament sostenible i alhora mantenir l’equilibri en tots els nostres àmbits de responsabilitat social.

El  Pla Estratègic defineix també un Pla d’avaluació continua del seu desplegament en línia amb el compromís de l’entitat amb la transparència i el rendiment de comptes amb els pacients i usuaris, el professionals, els òrgans de govern, i amb la Societat en general. 

(<)
 
disseny Ingenia amb tecnologia Icnea